หัดพิมพ์ - download เอกสาร download program แบบสัญญา สัญญาต่างๆ ...

BCC Typing Tutor (โปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ) : เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกหัด พิมพ์ดีดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถใช้ฝึกได้ทั้งพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...

อ่านต่อ

เว็บไซต์อื่น ๆ